Hợp tác kinh doanh

Có một câu nói làm tôi rất thích đó là “Nếu muốn đi thật nhanh, hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật xa, hãy đi cùng nhau“. Trong suốt những năm vừa qua Xe Điện Hải Đăng đang nỗ lực hết mình mang tới những sản phẩm dịch vụ tốt mang tới khách hàng tại Hải Phòng cũng như trên toàn quốc.

Với tầm nhìn dài hạn chúng tôi mong muốn sẽ được hợp tác cùng quý đại lý trên toàn quốc để mang tới những điều tốt đẹp tới cho bạn cũng như khách hàng của bạn.