Nhận được thư từ khách hàng

Xe Hải Đăng gần đây nhận đc thư từ một quý khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi nhận đc nhiều cuộc gọi điện thoại, Email, những tin nhắn cảm ơn, nhưng đây là lần đầu tiên Xe Hải Đăng nhận được lá thư viết tay từ một khách hàng, khiến chúng tôi rất vui.

thu-kh

Trong thời đại mà Email, Facebook… nhưng nhận được một bức thư viết tay từ một khách hàng của mình viết ra nó thật đáng quý.

Chúng tôi rất trân trọng tình cảm mà quý khách đã giành cho Xe Hải Đăng và chúng tôi sẽ cố gắng mang tới cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới quý khách hàng, trên toàn quốc.